Nieuwsbrief Juni

Algemene Leden Vergaderingen Triade en Leonidas-Dovido Op 13 juni jl. hielden beide verenigingen hun jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV). Voor Triade een hele bijzondere omdat de turnvereniging ophoudt te bestaan. Hiermee was dit tevens de laatste ALV van G.V. Triade en treedt het bestuur op 1 juli 2019 officieel af.

Ter voorbereiding op de ALV is in de werkgroep beleid (waar een goede afvaardiging van beide besturen in vertegenwoordigd is) gekeken naar wat de mogelijkheden zijn om samen te gaan. Na het afwegen van de voor- en nadelen van de verschillende fusiescenario’s gekozen voor de meest praktische en voordeligste manier van samengaan. Dit betekent dat Triade zich opheft en alle leden zich met hulp van een speciaal inschrijfformulier met een aantal cruciale opmerkingen/ punten gaan inschrijven bij Leonidas-Dovido. Dit proces is nu in volle gang.

Nieuwe naam en de bijzondere ALV

Er is veel gestemd op de drie potentiële nieuwe namen van de nieuwe vereniging. Alle stemmen zijn geteld, gecontroleerd en verwerkt. Kortom de nieuwe potentiële naam is bekend!!

Wij gaan deze naam aan u bekend maken tijdens de Bijzondere ALV van Leonidas-Dovido op donderdag 11 juli 2019. Een nieuwe naam is een wijziging in de Statuten van de vereniging (Artikel 1). Sowieso waren de huidige Statuten en Huishoudelijk Reglement al ernstig verouderd en hebben we inmiddels nieuwe Concept Statuten en een Concept Huishoudelijk Reglement, die beter passen bij de huidige tijd. Hierop hebben we nu goedkeuring van de KNGU.

Tijdens de vergadering stemmen we vóór of tegen de nieuwe Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Daar zit onlosmakelijk de nieuwe naam aan vast. Er komt dus geen aparte stemming over de naam an sich.

Kom op 11 juli naar de Bijzondere ALV.

Voor het wijzigen van Statuten en Huishoudelijk Reglement is een 2/3 meerderheid van de stemmen noodzakelijk. Wie mogen er stemmen tijdens de ALV? Dit zijn de leden vanaf 16 jaar en ouder, een ouder of verzorger van leden tot en met 15 jaar. Ereleden en leden van verdienste. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.

De Concept Statuten en het Concept Huishoudelijk Reglement zijn naar u gemaild, vindt u op de website van Leonidas-Dovido (vgdynamiek.nl) en hangen in de turnhal ter inzage.

Nieuwe vereniging, nieuw bestuur, nieuwe vrijwilligers…

Binnen het bestuur zullen plaatsen vacant komen (of zijn). Als we een goede start willen maken dan is een compleet bestuur noodzakelijk. Tijdens de eerder genoemde bijzondere ALV moet er ook een nieuw bestuur worden gekozen. In de nieuwe vereniging hebben we ervoor gekozen om juist veel taken bij het bestuur weg te halen en ze onder te brengen bij commissies. De commissies voeren uit en het bestuur bewaakt het grote geheel. In het beleidsplan kunt u dit terug lezen. Een bestuurstaak wordt op deze manier een stuk minder zwaar dan u nu denkt. Meldt u zich alstublieft aan om het bestuur te versterken.

De afgelopen maanden is er hard gewerkt door verschillende mensen in verschillende werkgroepen. De bedoeling is dat de werkgroepen ophouden te bestaan en dat de nieuwe vereniging doorgaat met commissies. In ons beleidsplan staat dat we een vereniging willen zijn die verenigt. Vele handen maken licht werk! De vrijwilligerstaken worden heel concreet beschreven en we houden heel veel taken klein en behapbaar. Dit zorgt ervoor dat de drempel uiterst laag blijft om ook uw handen voor de vereniging een keer in te zetten. We rekenen op een actieve bijdrage van u als ouder of verzorger.

Nieuwe groepsindeling

We hebben (zoals ieder jaar) weer de vraag gekregen of het lesrooster/ groepsindeling voor het volgende turnseizoen al af is. Hoewel twee verenigingen één worden, is de puzzel eigenlijk niet anders dan andere jaren. Er wordt gekeken hoe de zaal het beste over de groepen verdeeld kan worden en vervolgens worden trainsters op groepen geplaatst. Hierbij blijft zo veel mogelijk bij het oude, maar toch vinden we het belangrijk om met alle leiding het rooster af te stemmen. Waarom het zolang duurt zit hem vooral in het feit dat een groot deel van de trainsters studeert of naar school gaat en deze planning nog niet helemaal duidelijk is. Het streven is om voor de vakantie met een definitief lesrooster te komen waarin dan hopelijk niets meer in gewijzigd hoeft te worden, omdat de afstemming met de trainsters al gedaan is. De groepen waar veranderingen plaatsvinden worden via de trainsters geïnformeerd. Het rooster zal ook op de website geplaatst worden als het gereed is.

Tot zover deze nieuwsbrief, heeft u vragen, wilt u ons beleidsplan lezen, wilt u een bestuursfunctie laat het ons dan weten via turnfusie@gmail.com.

Onze partners
Onze "dikke" vrienden