Nieuwsbrief juli 2019

G.V. Triade en Leonidas-Dovido

En de nieuwe naam is: Vlaardingse Gymsport Dynamiek

Vorige week donderdag 11 juli was het dan zover. Tijdens de Bijzondere Algemene Ledenvergadering kon er gestemd worden voor het wijzigen van de Statuten  en het Huishoudelijke Reglement. Met een overweldigende meerderheid (62 voor en 5 tegen) werd er door de aanwezige leden ingestemd met de wijzigingen en daarmee ook de nieuwe naam Vlaardingse Gymsport Dynamiek.

Een nieuwe naam, een nieuwe kans en veel energie en passie om de vereniging anders te gaan organiseren. Een vereniging die past in de huidige tijdsgeest, dat is wat we willen en dat is wat noodzakelijk is om gezond en vitaal te worden en te blijven.

Het was dan ook hartverwarmend dat de opkomst hoog was. Er werden ‘rake’ opmerkingen gemaakt en er werden woorden van dank uitgesproken naar oud-bestuursleden en het huidige bestuur. Dit voelt goed en geeft een blijk van waardering.  Gelukkig bleef het niet alleen bij woorden. Er zijn leden die zich hebben aangemeld voor een bestuursfunctie en voor de verschillende commissies. 

Bestuur

Het huidige bestuur is afgetreden en er moet een nieuw bestuur worden gevormd.  Ludia van der Meer, Ilse van Eck en Lennard Kal hebben aangegeven herkiesbaar te zijn. Regine Schuchhard en Dirk Jan Hoekstra zijn niet herkiesbaar maar blijven gelukkig actief betrokken bij de vereniging.

Het bestuur van V.G. Dynamiek zal worden gevormd door 5 personen. Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Daarnaast zijn er nog twee algemene bestuursleden; een bestuurslid activiteiten en een bestuurslid technische zaken. 

Het heeft veel prioriteit om een volledig bestuur te vormen. Op dit moment is alleen de functie van voorzitter nog vacant. We doen hierbij dan ook een dringende oproep aan kandidaten om zich te melden. We maken graag met u kennis. Het nieuwe bestuur zal in de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering officieel worden benoemd. Wilt u eerst meer informatie? Dit kan uiteraard.

Commissies

Ook voor een aantal commissies zijn we nog op zoek naar helpende handen. De commissies bestaan uit een aantal personen waarvan een of twee de rol van coördinator op zich zullen nemen. De taken die worden uitgevoerd zijn allemaal behapbaar en vergen net zo veel tijd als u zelf wilt. Dit past in de huidige tijdsgeest, want iedereen is of heeft het druk. Aan de andere kant willen we ook dat onze kinderen op een veilige, verantwoorde en plezierige manier genieten van de mooiste sport der sporten! Dus meldt u aan en geef u op.

Zowel voor een bestuursfunctie als voor een commissie kunt u zich aanmelden via bestuur@vgdynamiek.nl

Nieuw logo V.G. Dynamiek

De werkgroep communicatie heeft nu de dankbare taak om een keuze te maken voor een nieuw logo. We hebben dit gedaan aan de hand van een mini-enquête onder ongeveer 35 leden. Op basis van deze enquête zijn er inmiddels conceptlogo’s ontworpen. Op 17 juli is de werkgroep bijeengekomen om de eerste potentiele logo’s te beoordelen en te voorzien van feedback. We hopen snel op basis van de feedback de verbeterde versies te zien. 
Tijdens de feestelijke start van V.G. Dynamiek zal het nieuwe logo van V.G. Dynamiek  worden onthuld. 

Feestelijke start V.G. Dynamiek

Ook een prioriteit, het organiseren van de feestelijke start van onze nieuwe vereniging.

Zet zaterdag 7 september maar alvast in de agenda. Het programma zal rond 10.00 uur starten en om 13.00 uur eindigen. We nodigen u via deze nieuwsbrief alvast allemaal van harte uit om te komen.
Wat gaan we doen? Er zullen enkele toespraken zijn van onder andere wethouder Bart Bikkers. Hij zal helpen bij het onthullen van ons nieuwe logo.
Verder zullen er uiteraard door verschillende groepen turndemo’s worden gegeven.

De officiële uitnodiging voor de opening houdt u tegoed. Daarin zal u de complete informatie met betrekking tot de opening lezen.

Dank u wel!

Ja…. daar hadden we nieuwsbrief ook mee kunnen beginnen maar eindigen is nog beter.

Deze ‘dank u wel’ is voor alle mensen die zitting hebben genomen in de werkgroepen om het samengaan goed te laten verlopen. We zijn heel ver gekomen en de resultaten mogen er zijn. We hebben een nieuwe naam, we weten dankzij een beleidsplan wat we willen en hoe we het willen. We hebben een nieuwe begroting/ budget kunnen maken, we hebben een nieuw lesrooster, voldoende trainsters en een nieuw en goed gekeurd contributievoorstel.

We zijn er nog niet maar we mogen ook even achteromkijken en trots zijn wat er allemaal al gedaan is.

Een hele fijne vakantie allemaal, rust goed uit. Laat uw gedachten nog eens gaan over de vraag om een steentje bij te dragen. Vrijwilliger zijn is leuk, is goed, geeft inspiratie en het geeft ook energie. Het is gaaf om met z’n allen iets neer te zetten en het is nog gaver dat onze kinderen daar de vruchten van plukken!

Onze partners
Onze "dikke" vrienden