Notulen Balv

De notulen van de bijzondere algemene ledenvergadering van 11 juli zijn beschikbaar en op te vragen via dit mailadres: bestuur@vgdynamiek.nl

Onze partners
Onze "dikke" vrienden