Grote Schoonmaak Turnhal

Beste turn(st)ers, ouders/verzorgers van turn(st)ers en trainsters,

De eerste maand trainen zit er al weer op!

De turnhal is weer vol in gebruik en dat kan je zien.

Dit is positief want niets is leuker dan dat er daadwerkelijk geturnd wordt in de turnhal.
We zien ook iets anders en daar gaan we met zijn allen weer wat aan doen.

Hier en daar wordt de hal weer vies en vooral het voorste gedeelte van de turnhal.
Zouden jullie allemaal voor en na een training goed willen kijken of je geen plastic of papier naast de prullenbak gooit of elders in de turnhal achterlaat. Dit scheel gewoon heel veel en is niet meer dan normaal. Trainsters zouden jullie daarin ook willen bijdragen? Dit kan door bv. als er een vuilniszak vol is deze even te vervangen of de turn(st)ers hieraan helpen te herinneren.

Helaas zijn we organisatorisch nog niet zover dat we een “coördinator schoonmaak” in onze vereniging hebben. Er is wel een schoonmaakplan maar zonder coördinator blijft een plan op de plank liggen en komt er weinig van terecht. Dit is heel erg zonde en deze situatie zien we heel graag veranderen. Dus bij deze de oproep om u aan te melden voor deze behapbare taak. We lichten dit graag persoonlijk toe. Graag uw aanmelding naar: bestuurslid@vgdynamiek.nl

Ter overbrugging gaan we het volgende doen:

Wat:                Schoonmaak turnhal

Wanneer:        Zaterdag 2 november van 15.00 uur – +/- 17.00 uur

Wie:                Ouders/ verzorgers van voorselectie en onderbouw

De volgende keer zal de schoonmaak verzorgd worden door een andere groep ouders/ verzorgers. We willen u vragen om zelf een stofzuiger of emmer/ schoonmaakmiddel mee te nemen. Ook dit staat op de planning om in de toekomst anders te organiseren (is onderdeel van het eerder genoemde schoonmaakplan).

Het bestuur heeft aanstaande woensdag een gesprek over de lekkage in de turnhal en ook zal de ventilatie van de hal worden besproken. De Beestenboel klaagt over stank maar daar hebben wij natuurlijk ook last van. Waardoor dit precies komt… het zal een optelsom van factoren zijn. We hopen samen met het Sportcentrum hier een oplossing voor te vinden.
We houden jullie op de hoogte!

Alvast bedankt en vele handen maken licht werk!

Bestuur V.G. Dynamiek

Onze partners
Onze "dikke" vrienden