Nieuwsbrief December

Grote Club Actie, DeltaSport Donatiefonds en trainingspakken

De loten zijn geteld en de balans is opgemaakt. De eerste Grote Club Actie van V.G. Dynamiek is achter de rug! De opbrengst is € 1428,40 en Naomi van Wijk heeft de meeste loten verkocht! Naomi ontzettend bedankt en van harte gefeliciteerd! Je krijgt van ons een heel cool V.G. Dynamiek t-shirt. We hopen uiteraard dat we volgend jaar een nieuw record gaan vestigen. We hebben reactie gekregen op onze aanvraag van het Deltaport Donatiefonds. We ontvangen €1000,- Dit is natuurlijk fantastisch nieuws zo vlak voor de kerst. We gaan het opgehaalde geld gebruiken voor de aanschaf van Dynamiektrainingspakken. In eerste instantie voor onze trainsters. Graag willen we ook dat alle turners en turnsters in een mooi trainingspak op wedstrijden gaan verschijnen. Alle ideeën en donaties helpen, dus kom maar op. Om de aanschaf van de trainingspakken goed te laten verlopen zal de sponsorcommissie samen met het bestuur een plan van aanpak opstellen.

Sponsorkliks

Vanaf heden is het voor iedereen die V.G. Dynamiek een warm hart toedraagt mogelijk om ons GRATIS te sponsoren. Het werkt als volgt…. Stel u gaat online iets kopen… Als u dit doet via Sponsorkliks en u zoekt op Dynamiek dan komt u op ons gedeelte. U ziet meteen hoeveel shops er aangesloten zijn en dat zijn er echt heel veel!! Via de buttons van de verschillende webshops komt u op de site waar u uw aankoop gaat doen en waarmee u ons automatisch sponsort. Is dit te veel en kan het makkelijker… JA dat kan!! Installeer de Sponsorklik App op uw mobiele telefoon en de rest wijzigt zich vanzelf!! Wat u ook kan doen kopieer dit webadres en sla het op of zet het in de favorieten van uw webbrowser! https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=8844&cn=nl&ln=nl

Bestuur

We zijn blij dat Diana van Haren ons komt versterken. Diana heeft veel ervaring met het turnen en kent het klappen van de zweep. Dit is zeer welkom voor ons als bestuur waarbij deze kennis in onvoldoende mate aanwezig was! U zult het dan ook niet vreemd vinden dat Diana de functie van algemeen bestuurslid technische zaken op zich neemt. Diana zal het eerste aanspreekpunt zijn voor trainsters indien nodig. Zij zal zich gaan inzetten voor een goed opleidingsplan, is betrokken bij de gang van zaken voor het organiseren van wedstrijden of het meedoen aan wedstrijden. Zal het halen van licenties voor trainsters faciliteren en zal zich ook inzetten voor ons jury-lid bestand. Afgesproken is dat Diana samen met Lennard voorlopig het aanspreekpunt zal zijn voor de commissie materiaal en onderhoud. In ons organogram valt deze commissie onder Diana maar aangezien hier nog veel moet gebeuren is besloten om dit samen op te pakken! Theo den Haan heeft Dynamiek de eerste maanden geholpen in het bestuur maar heeft vanaf het begin gezegd dat hij graag plaats maakt voor een ander omdat hij ook nog namens de stichting Vlaardingen Turnt en Beweegt het nodige te doen heeft.

Voor het volledige beeld:

Onno Dooms (kandidaat-voorzitter)

Ludia van der Meer (secretaris)

Ilse van Eck (penningmeester)

Diana van Haren (kandidaat bestuurslid technische zaken) aanspreekpunt voor de technische commissie, wedstrijd commissie en materiaal en onderhoud commissie

Lennard Kal (bestuurslid activiteiten) aanspreekpunt voor de activiteiten commissie en sponsor commissie, en het komende seizoen ook helpend bij materiaal en onderhoud commissie.

VIB

Op maandag 2 december waren wij uitgenodigd door VIB (Vlaardingen In Beweging) om eens te kijken waar we als Dynamiek staan. Er is het afgelopen jaar natuurlijk veel gebeurd. We zijn van twee verenigingen overgegaan naar 1 vereniging, de eerste activiteiten en wedstrijden zijn achter de rug…een goed moment om te evalueren en vooral ook vooruit te kijken. De agenda voor deze bijeenkomst was als volgt: 1. Aanleiding en doel. 2. Waar staat V.G. Dynamiek? 3. Wat zijn de prioriteiten? 4. Wat wordt het vervolg? Wat kan V.G. Dynamiek zelf en welke ondersteuning is nodig?

De sessie was inspirerend en verhelderend dit dankzij het goede werk van Suzanne (VIB) en Clement (procesbegeleider). In PDF is er een samenvatting van de bijeenkomst opgesteld. Indien u interesse heeft kunt u deze opvragen bij het bestuur. Graag geven we u een toelichting als er vragen of onduidelijkheden zijn. We hebben met Suzanne en Clement een vervolgafspraak staan op donderdag 6 februari.

Schoonmaak

Op zaterdag 4 januari om 11.30 uur direct na training, zal de bovenbouw 2e, 3e divisie met hopelijk heel veel ouders de mouwen opstropen en de turnhal weer schoon en gereed maken voor een goede start in 2020! Deze schoonmaak-actie combineren zij met het afsluiten van de eerste helft van het turnseizoen. Een heel goed plan waarbij het nuttige met het aangename worden verenigd! Meer informatie wordt in de groepsapp gecommuniceerd. Willen jullie op 4 januari nog wat gezellige foto’s sturen naar onze webmaster dan plaatsen we die op de site en op social media. (webmaster@vgdynamiek.nl) Veel succes meiden, ouders en trainsters.

Nieuwjaarsreceptie en Disco!

We willen jullie graag laten weten dat we bezig zijn met het organiseren van een nieuwjaarsreceptie. Deze zal hoogst waarschijnlijk worden gehouden op 25 januari aan het einde van de middag/ begin avond. Ieder lid is uitgenodigd en uw aanwezigheid wordt gewaardeerd. Wat we willen doen is terugkijken op het afgelopen jaar. Er zijn veel doelstellingen gehaald en er staan nog doelstellingen open. Wat heeft prioriteit, waar willen we naar toe, hoe moeten we dat doen? Onno zal daar het één en ander over vertellen en de visie van het bestuur in verduidelijken hoe wij als vereniging moeten opereren. Graag horen we na afloop uw ideeën en kunnen we onder het genot van een hapje en een drankje hierover praten. Er zal ’s avonds voor de jeugdleden ook nog een disco plaatsvinden. Op dit moment is de activiteiten commissie druk bezig met het regelen en voorbereiden van deze activiteiten. Aanvullende informatie zal zo snel als mogelijk volgen.

Tenslotte wensen wij u hele fijne feestdagen en een heel gezond en gelukkig 2020 waarin het turnplezier en turnprogressie niet zal ontbreken! Graag zien we u op 25 januari.

Onze partners
Onze "dikke" vrienden