Recreantenwedstrijd

Beste ouders en kinderen,

Op zaterdag 21 maart wordt in de Lier de recreatiewedstrijden georganiseerd.

Alle leden die geboren in 2012 en eerder kunnen hier aan meedoen.

Er wordt geturnd op vijf toestellen, waarbij de resultaten van vier toestellen meetellen voor de totaaltellingen.

Het inschrijfgeld bedraagt E 7,50 , welke wordt betaald bij inleveren van het inschrijfstrook.

Uiterlijke inschrijfdatum: 6 februari 2020.

Tijdschema wordt verspreid via de groepen, website, facebook zodra wij dit van de organisatie binnen krijgen. De wedstrijd wordt gehouden tussen 8.00 en 18.00, wij hebben geen invloed op dit tijdschema.

Bij afmelding wordt het inschrijfgeld niet geretourneerd

Bij vragen: wedstrijdsecretariaat@vgdynamiek.nl

Wedstrijdturnpakjes zijn te koop via

Meisjes: https://www.cek-gymnastics.com/nl/clubs/zoek-uw-vereniging/vlaardingen-vg-dynamiek/

Jongens: https://www.turnpakjes.net/verenigingen/bestelformulier-dynamiek

MVG

Leiding en bestuur VG dynamiek

Download hier de brief

Onze partners
Onze "dikke" vrienden