Nieuwsbrief Februari

Nieuwjaarsreceptie
Op 25 januari jl. hebben we onze eerste nieuwjaarsreceptie gehouden. Onder het genot van een hapje en drankje was het gezellig ‘bijpraten’. Halverwege de receptie was het tijd om twee mensen in het zonnetje te zetten: Regine Schuchhard en Theo den Haan.
Beiden zijn jaren heel actief geweest voor het Vlaardingse turnen. De één bij Leonidas-Dovido en de ander bij G.V. Triade. Het goede nieuws is, dat ze allebei ook voor onze vereniging actief zijn en blijven. Alleen doen ze dit niet meer met een bestuursfunctie. Regine en Theo nogmaals dank!

Vrijwilligers

In onderstaand organogram ziet u hoe de organisatie van Dynamiek op is gebouwd.

De groene vakken zijn ingevuld, we zijn blij dat we een volledig bestuur hebben.
De blauwe vlakken die zijn ingevuld en goed functioneren zijn: de ledenadministratie, de wedstrijd commissie, technische commissie en de activiteiten commissie.

We zijn echter nog op zoek naar meer vrijwilligers zoals Onno (aspirant voorzitter) tijdens de nieuwjaarsreceptie benoemde.

O.a. een vertrouwenspersoon. We willen graag bijdragen aan een veilig sportklimaat. Wet en regelgeving veranderen, tijden veranderen en dat zorgt ervoor dat je als vereniging mee moet bewegen. Daarom is een vertrouwenspersoon noodzakelijk.
Wie zoeken we: man/vrouw liefst 25 jaar of ouder, goede communicatieve eigenschappen en oplossingsgericht werken.
De vertrouwenspersoon informeert het bestuur bij klachten van elke aard.
Wat is er al gedaan: functieprofiel is beschreven, rapportage en registratieformulier zijn al gemaakt.
Welke eisen worden gesteld vanuit KNGU: Persoon is 25 jaar of ouder, HBO denkniveau, opleiding is 2 dagdelen (kosten worden vergoed vanuit de vereniging)
Meldt u aan als u denkt dit is iets voor mij! De vereniging is er enorm mee geholpen.
Aanmelden kan via mail: bestuur@vgdynamiek.nl

Daarnaast is de vrijwilligers commissie nog onbemand.
Helaas, helaas want met deze commissie is het vullen van de lege plekken een stuk makkelijker.

Het is jammer dat na het samengaan van de verenigingen afgelopen zomer deze commissie niet meteen een start heeft kunnen maken. Dan was deze oproep waarschijnlijk niet nodig geweest! Het is dan ook cruciaal dat hier verandering in komt. De coördinator van deze commissie werkt aan de hand van een vrijwilligers catalogus (waar een start mee is gemaakt) en heeft zodoende overzicht welke taken er open staan, hoeveel tijd ze kosten en wat het inhoudt. Tevens coördineert deze commissie het vrijwilligersbeleid, houdt vinger aan de pols, men werft vrijwilligers, behoudt vrijwilligers en neemt afscheid/ bedankt vrijwilligers.
Wil je deze commissie vormgeven, mail dan naar: bestuur@vgdynamiek.nl    

Materiaal en onderhoud commissie: is beperkt operationeel. Er zijn een aantal mensen bereid om hand en spandiensten uit te voeren en dat loopt ook wel. We missen een coördinator(er) die dingen oppakt en het grote geheel bewaakt. Deze commissie is belangrijk omdat we graag veilig en verantwoord willen turnen.
Wat doet de commissie:
Inventarisatie van het materiaal, wat is nog goed, wat staat op de nominatie om vervangen te worden. Dit wordt gedaan op basis van het keuringsrapport van Bosan.
Tevens de keuringen van Bosan coördineren.
Welke reparaties/ vervangingen kunnen we zelf doen.
Daarnaast moet er ook een inventarisatie zijn van klein materiaal (ook in de gymzalen) en schoonmaakspullen.
Schoonmaak van de turnhal coördineren.
Communicatie met Sportcentrum (eigenaar pand in geval van lekkage o.i.d.).
Communicatie met de Stichting Vlaardingen Turnt en Beweegt voor aanschaf/ onderhoud materiaal.
Bent u een van onze nieuwe coördinatoren? Mail naar bestuur@vgdynamiek.nl

Communicatie en PR commissie bestaat nu uit 3 personen en wenselijk is om daar zeker nog twee of drie mensen bij te krijgen! Twee mensen doen de PR en we hebben een webmaster.
De webmaster verzorgt de site en verstuurd digitale (nieuws)brieven naar leden en persberichten. Tevens heeft de webmaster toegang tot de social media kanalen van de vereniging. Een belangrijke taak waar we graag nog iemand bij zien aansluiten, zodat deze taken verdeeld kunnen worden.
Ook de PR is belangrijk voor de vereniging. We zouden naast de contributie ook graag een secundaire geldstroom zien om nog meer turnplezier mogelijk te maken. Het liefst in de zin van sponsoring. Werken met een sponsorplan, dit maken en uitvoeren heeft de meeste kans op succes. Daarnaast kunnen er ook allerlei andere creatieve acties worden bedacht. Sponsorkliks is er hier één van die we al hebben.
Bent u creatief en dynamisch… meldt u dan aan via bestuur@vgdynamiek.nl

Disco

Meteen na de nieuwjaarsreceptie begon de Dynamiek-Disco! De foto’s spreken voor zich! Zo gaaf en zo goed… We gaan de disco zeker herhalen en dan hopen we uiteraard dat er nog meer kinderen (en ouderen) hun beste dance-moves laten zien!

Bedankt

Activiteiten commissie bedankt! Jullie waren de motor voor zowel de nieuwjaarsreceptie als de disco! Geweldig gedaan en goed geregeld. We hopen dat we volgende keer weer op jullie kunnen rekenen!

Turnfamilie-dag
Op zondag 9 februari wordt door de sponsorcommissie een geweldig event geregeld. Gezellig met je kind(eren) turnen, de vereniging steunen en het goede doel steunen! Samen met een aantal studenten van de Hoge School Rotterdam wordt deze middag georganiseerd.
Start zal zijn om 14.00 uur en uiterlijk 18.00 uur is dit evenement klaar. Via de website, een brief, of via social media bent u mogelijk al geïnformeerd. Zo niet? Kijk dan op de website (www.vgdynamiek.nl)  voor alle info! Het belooft een leuke middag te worden dus wees welkom en meld je aan!!

Ukkies in beweging
Op zaterdag 25 januari was er ook weer een Ukkies-in-beweging-turnclinic. Samen met VIB hebben we dit al een aantal keer georganiseerd en iedere keer is het een succes! Als we VIB mogen geloven (en dat doen we) dan is dit de populairste clinic in Vlaardingen! En daar mogen we trots op zijn!
Als eerste waren de kinderen van 2 tot 4 jaar aan de beurt, samen met hun ouder/verzorger.

En in ronde 2 was het tijd voor de basisschoolkinderen in de leeftijd van 4 – 6 jaar. Beide rondes waren vol: dertig en vijfendertig kinderen hebben genoten van deze clinic. En wij stiekem ook 😉

Schoonmaak Turnhal
Het is weer tijd dat de turnhal een goede poetsbeurt krijgt. Deze keer willen we de ouders van de onderbouw (4e en 5e divisie) mobiliseren. Het zou heel fijn zijn als jullie op zaterdag 7 maart van 15.00 – 17.00 uur de mouwen willen opstropen. Nemen jullie stofzuiger(s), haspel/ verlengsnoeren mee?

Emmers, doeken en sop zijn in de turnhal aanwezig. We weten uit ervaring dat als er minimaal 12 ouders zijn, er in twee uur tijd veel kan worden gedaan.

VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)
Een veilig sportklimaat krijgt landelijk steeds meer aandacht. Wet en regelgeving sturen aan om van alle vrijwilligers/ trainsters, die structureel actief zijn binnen de vereniging, een VOG te krijgen. Omdat dit vanuit de overheid gestimuleerd wordt, is het mogelijk om een gratis VOG aan te vragen. Elke vereniging komt daarvoor in aanmerking, maar moet wel aan enkele voorwaarden voldoen. Eén van die voorwaarden is een document schrijven waarin het aannamebeleid en de gedragsregels beschreven zijn. Dit document is inmiddels opgesteld en te vinden op de website onder turninformatie. De KNGU heeft een format gemaakt en daar hebben wij een paar kleine aanpassingen in gemaakt. Hoe meer je gaat veranderen hoe groter de kans dat ons document wordt afgekeurd. Komende weken zullen we het proces om de VOG gratis te aan te vragen verder vervolgen.

Recreantenwedstrijd De Lier

Let op, deze week is de laatste kans om je op te geven om mee te doen met de recreantenwedstrijd in de Lier. Deze wedstrijd wordt op zaterdag 21 maart georganiseerd. Alle leden die geboren zijn in 2012 of eerder kunnen meedoen aan deze wedstrijd. Meedoen aan deze wedstrijd kost E7,50, meer informatie is te vinden op onze website.

Graag tot de volgende nieuwsbrief!

Onze partners
Onze "dikke" vrienden