Nieuwsbrief 27 April

Corona-update

Zoals iedereen inmiddels heeft vernomen mogen wij als ‘binnensport’ nog niet onze trainingen hervatten. Helaas, het is niet anders… Deze maatregel is geldig tot en met 19 mei. De KNGU ziet kansen en mogelijkheden om het turnen/ trainen buiten te starten! Op dinsdag 28 april zullen alle verenigingen door de KNGU middels een brief worden geïnformeerd. Wat zijn de kaders, wat zijn de adviezen… We verwachten dat de KNGU met een concreet plan en/of richtlijnen zal komen. Met dit plan of richtlijn willen we met de gemeente Vlaardingen en Stichting Vlaardingen in Beweging in gesprek gaan. De gemeente Vlaardingen is namelijk positief en ziet ons graag naar buiten gaan. Kortom, er zullen nog wat afspraken moeten worden gemaakt. Als dit allemaal duidelijk is dan kunnen we ‘het plan’ dat voldoet aan de normen van KNGU en lokale overheid voorleggen aan de trainsters. We denken dan dat het buiten trainen na de mei-vakantie zal starten. Houd alstublieft de website en social media in de gaten!

Vrijwilligers

Onze website is dit weekend uitgebreid met een subpagina voor vrijwilligers. Op deze pagina staat hoe belangrijk vrijwilligers zijn en waar we u onder andere voor nodig hebben. Het is daarom ook mogelijk gemaakt om u digitaal aan te melden. U zit nergens aan vast. We zullen contact met u zoeken en verkennen wat we voor elkaar kunnen betekenen. Vele handjes…

Zeker voor het volgende seizoen zien we graag wat ouders/verzorgers of meiden van de bovenbouw die willen meehelpen met het organiseren van activiteiten. Uiteraard kunt u ook bij de trainsters informeren of aangeven dat u graag eens een keertje wilt helpen. Zij kunnen wellicht meteen een aantal vragen beantwoorden.

Contributie

In het bestuur is afgelopen week vergaderd over het wel of niet innen van contributie. Het resultaat is dat we dit nog even open houden of er contributie wordt geïnd over de maand mei. De keuze hangt af van het wel of niet hervatten van de trainingen in de maand mei. Hierover informeren we later als er meer duidelijkheid is.

Voor nu sterkte en veel gezondheid…stay safe, let’s do it!

Onze partners
Onze "dikke" vrienden