Nieuwsbrief April

Van de voorzitter…

Beste leden, ouders/verzorgers en trainsters,

Wij hopen dat deze nieuwsbrief jullie in goede gezondheid bereikt.

Momenteel heeft het Covid-19 virus, beter bekend als Corona, ons land aardig in de greep. Het straatbeeld is de laatste tijd veel veranderd; we zien steeds meer mensen die stuk voor stuk hun best doen om aan alle richtlijnen van de overheid te voldoen.

Afstand houden in winkels, minder gedrang, handschoentjes, mondkapjes, enz…enz… Ook wij willen iedereen hierbij oproepen om zich daaraan te houden.

Dus: goed handenwassen, afstand houden (1,5 meter) en blijf zoveel mogelijk thuis. #blijfthuis We willen iedereen ook oproepen om niet zomaar thuis stil te gaan zitten hoe verleidelijk dat ook is. Lekker op de bank met een zak chips…Netflix kijken…bingewatchen van serie na serie…

Doe ook wat oefeningen tussendoor, stretchen, of een challenge binnen een app-groepje. Op onze Facebookpagina is laatst een filmpje gepost met een krachtchallenge. Probeer het eens! Ook weten we van enkele trainsters dat ze al oefeningen verstuurd hebben om kracht en lenigheid te behouden. Top!

Zoals bekend heeft de KNGU alle wedstrijden voor dit seizoen afgelast. Of de springwedstrijden 20 juni doorgang vinden is een grote vraag. Dit hangt onder andere ook af wanneer we weer met trainingen mogen beginnen. Momenteel zijn de trainingen stil gelegd tot en met 28 april, zodra daar een update over is, horen jullie dit zo snel mogelijk.

Doordat de trainingen van april in hun volledigheid niet doorgaan is er besloten om geen lidmaatschapsgeld over de maand april te vragen. Er zal dan ook geen incasso worden uitgevoerd. Dit kan omdat de vereniging over de maand april gelukkig geen huur hoeft te betalen. De KNGU zal ook met maatregelen komen om verenigingen te ontlasten (gedacht kan worden aan de bondsbijdrage ed.)

We vinden het daarom passend en/of ‘eerlijk’ dat u geen contributie betaald voor de maand april. Per maand bekijkt de penningmeester wat mogelijk is. U wordt op de hoogte gehouden.

Wij hopen dat iedereen gezond blijft en dat iedereen na 28 april langzaam aan de draad weer op kan pakken.

Ik dank u namens het bestuur,

Onno Dooms, Voorzitter V.G.Dynamiek

Trainingspakken

De keuze voor een trainingspak voor onze trainsters is inmiddels gemaakt. Helaas gooit het coronavirus ook hier roet in het eten… het doen van een gezamenlijke passessie is nu verboden. We hopen deze passessie nu in mei te organiseren. Als we van de overheid te horen krijgen, dat tot bv. 1 juni niks mag worden gedaan, dan zullen we wellicht met alternatieven moeten komen. Wordt vervolgd…

Lekkage/ schoonmaak in de turnhal

Iedereen die weleens in de turnhal komt is bekend met de lekkages die er zijn. We hebben de afgelopen maanden meerdere keren met het Sportcentrum hierover gesproken. Voor een deel zijn de lekkages opgelost en voor een deel ook niet. De lekkage die niet opgelost is heeft betrekking op de constructie van het dak van de turnhal. Bij heel veel wind uit een bepaalde hoek en veel regen loopt het water over de dakgoot bij ons langs de wand (rechts als je de turnhal binnenkomt) naar binnen.

Dit probleem is niet simpel te verhelpen…het is eigenlijk onmogelijk omdat dan de hele dakconstructie van het Sportcentrum moet worden aangepast. Dit nieuws betreuren wij enorm en vinden dit dan ook belangrijk om te delen. Mochten er nog ‘knappe koppen’ binnen onze vereniging aanwezig zijn om mee te denken over een oplossing dan horen wij dit graag.

De laatste schoonmaak van de turnhal is uitgesteld. Een nieuwe datum kunnen we nog niet plannen helaas. Drie keer raden waar dit mee te maken heeft… juist…. corona… Ook hier geldt als we weten wanneer er weer mag worden getraind, dan zullen we een oproep doen om met ongeveer 20 man te gaan poetsen!

Turnfamilie-dag

Wat een dag… wat een dag… afgelopen zondag 9 februari was de eerste Turnfamilie-dag van V.G. Dynamiek. Een supergroot succes en heel gaaf om iedereen bezig te zien. Daarnaast is het goed om te melden dat er voor het goede doel (Sport Helpt) ook nog eens €295,- is opgehaald. Hetzelfde bedrag is ook naar de clubkas gegaan.

Hulde voor de organisatoren, hulde voor alle medewerkers, hulde voor turnsters, turners en families!! Heel fijn dat jullie er allemaal waren. We willen deze dag in de toekomst zeker weer gaan organiseren!

Activiteitencommissie

Parmy en Yvonne zullen met ingang van het volgende seizoen de activiteitencommissie gaan verlaten. Beide dames hebben hun keuze in een goed gesprek uitgelegd. We hebben veel respect voor dit ‘jammerlijke’ besluit. Wij willen nu alvast van de gelegenheid gebruik maken om Parmy en Yvonne langs deze weg te bedanken voor de verschillende activiteiten die ze hebben georganiseerd en ondersteunt! Dynamiek zal jullie zeker missen! Gelukkig willen zowel Yvonne als Parmy hun opvolgers inwerken en helpen daar waar het kan en nodig is. Dank jullie wel KANJERS!

Pluim voor VIB (Vlaardingen in Beweging)

We zijn blij met de ondersteuning die door VIB aan ons wordt gegeven. Suzanne van Reij houdt nauw contact met ons en denkt pro-actief mee om onze vereniging verder te helpen. We bespreken de lopende zaken, maatregelingen en knelpunten die we als vereniging hebben. Adviezen en oplossingen worden aangedragen. Suzanne schakelt haar netwerk met externe deskundigen daarvoor in.

Eén van de thema’s die besproken zijn is het vrijwilligerswerk. Binnenkort zullen we hierover meer publiceren via de website en social media. VIB/ Suzanne bedankt voor de support en de gegeven input!

Veilig sportklimaat

In de vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over het aanvragen van de VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Dit proces is inmiddels gestart en verloopt gestaag. De vereniging heeft voor de bestuursleden een VOG-aanvraag ingediend en die is inmiddels binnen en goed gekeurd. We doen deze aanvraag in delen om ‘fouten’ te voorkomen. De volgende groep die aanbod komt zijn waarschijnlijk de trainsters.

We hopen u in de volgende nieuwsbrief onze nieuwe vertrouwenspersoon voor te stellen. Ook met het vullen van deze vacature komt een veilig sportklimaat weer een stukje dichterbij.

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger?? Stuur een mailtje naar bestuur@vgdynamiek.nl

Onze partners
Onze "dikke" vrienden