Buiten Trainen

Beste leden, ouders/ verzorgers,

We zijn er helaas niet in geslaagd om voor het buiten trainen een locatie te vinden bij een andere sportvereniging in Vlaardingen. Doorgaan met zoeken gaat nog meer tijd kosten en daarbij is er vooraf geen garantie dat we dan wel slagen. We vinden dit heel jammer maar het is niet anders. Het sporten bij een andere vereniging had onze voorkeur ten opzichte van het sporten in de openbare ruimte. Nu dit niet kan (of op korte termijn niet gaat lukken) stellen we het volgende voor:

  • Voor kinderen tot 6 jaar bieden we voorlopig geen gym/ turnen aan in de openbare ruimte. Dit heeft te maken met de veiligheid en de verantwoordelijkheid. We vinden dit jammer maar we rekenen op uw begrip.
  • Ook voor de ‘oudere’ leden (60+) wordt er voorlopig geen training gestart.
  • Voor kinderen vanaf 6 jaar en ouder kan er gesport worden onder bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden staan beschreven in het protocol*.
  • In overleg met de gemeente Vlaardingen kan er getraind worden in de openbare ruimte. Alle trainingen die ‘buiten’ worden gegeven moeten wij vooraf melden: locatie, groepsgrootte en tijdstip zijn daarbij het belangrijkst en uiteraard het opvolgen van het protocol.
  • Wij vinden dat we onze trainsters niet kunnen verplichten om buiten te gaan trainen. Het zijn allemaal vrijwilligers en zij moeten zich ook veilig en prettig voelen bij het geven van training in de buitenlucht.
  • De communicatie m.b.t. het starten van de trainingen zal zoveel als mogelijk via de website verlopen en via de verschillende groepsapps waar de trainster beheerder van is.

Rest ons nog te melden dat per 1 juni het calisthenics park bij sv CWO waarschijnlijk wordt vrijgegeven en de kans is aanwezig dat wij daar ‘trainingstijd’ gaan krijgen. Ook zullen de trainsters ons aangeven of ze hiervan gebruik willen gaan maken. Wij moeten dit weer zo snel als mogelijk aan de gemeente duidelijk maken.

Voor antwoorden op vragen kunt u mailen naar: bestuur@vgdynamiek.nl

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van V.G. Dynamiek * het protocol staat onder deze brief.

Protocol trainingen:
• In beginsel zullen de reguliere trainingstijden worden aangehouden, enkel de tijden van de selectie groepen zullen worden ingekort, doordat de aard van de training anders is zonder materiaal.

• Groepen waarbij de leeftijd jonger dan 6 jaar of ouder dan 60 jaar is zullen voorlopig nog niet worden opgestart.

• Trainingen kunnen alleen onder begeleiding plaatsvinden, als deze er niet is kan de training niet doorgaan.

• Als er updates komen op deze afspraken worden die zo snel mogelijk gecommuniceerd via de website en via de trainsters.

• Trainsters dienen te beschikken over de namen en telefoonnummers van de ouders van de turnsters die komen trainen. Deze worden gebruikt in geval van calamiteiten.

• De hoofdtrainster op het lesmoment zal erop toezien dat iedereen zich houdt aan het protocol.

• I.v.m. het algemene protocol dat er 1,5 meter afstand gehouden moet worden, zullen er geen nieuwe elementen worden aangeleerd.

Voor de turnsters & turners
• Houd 1,5 meter afstand (Jeugd 13 t/m 18 jaar)

• Reis alleen of reis alleen met personen uit je gezin.

• Kom zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de training, bijvoorbeeld te voet of met de fiets.

• Kom niet eerder dan 5 minuten voor het geplande trainingstijdstip op de locatie.

• Kinderen dienen in sportkleding te komen er is geen omkleedgelegenheid.

• Maak tijdens het sporten alleen gebruik van eigen materiaal, zoals sportkleding, bidons etc.

• Volg altijd de aanwijzingen van de trainster(s) op. De trainster is er voor jouw plezier! Respecteer de keuzes die gemaakt zijn voor de trainingen en houd je altijd aan die 1,5 meter. Je trainster is geen agent! Mocht de trainster de training willen eindigen omdat er de 1,5 meter niet gerespecteerd wordt, dan zal zij dat doen.

• Ga voorafgaand aan de training thuis naar het toilet. Er kan in principe geen gebruik gemaakt worden van het toilet in het gebouw, alleen in geval van nood. Mocht je in geval van nood naar het toilet gebruik moeten maken, dan kan dit alleen onder begeleiding.

• Was thuis, voorafgaand en na de training, je handen met zeep, minimaal 20 seconden.

• Verlaat direct na het sporten de accommodatie en blijf niet hangen rondom het terrein.

• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°). Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.

• Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.

• Schud geen handen.

• Geef iedereen de ruimte en houd je aan de regels.

Voor de ouders/ verzorgers

• Uw kind komt niet trainen als hij/zij een van de volgende symptomen heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°).

• Uw kind blijft ook thuis als iemand in de thuissituatie koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.

• Breng uw kind op tijd, maximaal 5 minuten voor aanvang van het tijdstip waarop getraind wordt, blijf niet wachten en houdt 1,5 meter afstand van andere ouders, verzorgers, turnsters of turners.

• Haal uw kind ook weer op tijd op en respecteer weer de 1,5 meter afstand naar elkaar.

• U mag niet op de trainingslocatie blijven kijken of wachten.

• Laat uw kind voor de training naar de WC gaan, alleen in geval van nood kan er gebruik worden gemaakt van het toilet op de locatie.

• Was thuis uw handen en de handen van uw kind vlak voordat u naar de training komt.

• Via de trainster komt er mogelijk een verzoek om eigen materiaal mee te nemen naar de training. Probeer dit zoveel mogelijk te doen!! Dit beperkt het risico op besmetting.

NB: ook voor de trainsters is er een soortgelijk protocol. Dit is nu niet bijgesloten. De trainsters en de gemeente Vlaardingen zijn hiervan uiteraard wel op de hoogte.

Onze partners
Onze "dikke" vrienden