Informatie Weer Naar Binnen

Beste leden, ouders/verzorgers,

Er is goed, maar helaas ook minder bericht.

De turnhal aan de Zwanensingel gaat, zoals verwacht, open per 1 juli. Voor deze accommodatie wil ik jullie graag nog eens wijzen op het filmpje welke gemaakt is om duidelijk te hebben hoe de looplijnen zullen zijn in het sportcentrum. Ook willen we de ouders erop wijzen dat de kinderen in het vak gebracht en gehaald worden. Het is dus niet de bedoeling dat de ouders mee naar binnen gaan.

De gemeente Vlaardingen heeft gesteld dat alle andere zalen (waaronder bijvoorbeeld de gymzalen aan het Kruidenpad en de Van Hogendorplaan) pas per 6 juli open mogen, mits de ventilatiesystemen goedgekeurd worden. Zodra de gemeente de goedkeur heeft en de zalen vrijgeeft zullen de lessen ook weer ingepland kunnen worden. Tot het moment dat we weer op die locaties de zaal in kunnen, zullen we voor die groepen de buitenlessen blijven handhaven.

We begrijpen de teleurstelling, maar helaas zullen we ons hierin moeten schikken.

Met vriendelijke groet,

Onno Dooms Voorzitter V.G. Dynamiek

Onze partners
Onze "dikke" vrienden