Na Corona

Beste leden, ouders/verzorgers,

We gaan weer!

Na de persconferentie van minister-president Rutte hebben wij alles in het werk gesteld om de reeds getroffen voorbereidingen uit te voeren.

Wat betekent dit? Nadat alle landelijke regels vertaald zijn naar gemeentelijke verordeningen, waarvan de uitwerking begin volgende week verwacht wordt, zal de turnhal aan de Zwaluwlaan opengaan per 1 juli. Ook zullen de andere locaties door de gemeente worden open gesteld. En zal er weer geturnd worden volgens het “normale” schema.

Maatregelen: Er worden richtlijnen opgesteld waaraan iedereen zich aan dient te houden. De meeste zijn al bekend uit de media, maar er zullen ook wat extra regels zijn. Deze extra maatregelen worden door ons op papier gezet en zullen zowel via social media als pamflet (bij aanvang iedere les) uitgereikt worden. Dit alles zodra deze richtlijnen uit de noodverordening van de gemeente bekend zijn gemaakt begin volgende week.

We hopen dat iedereen de laatste weken van het seizoen het plezier weer terug kan vinden om volgend seizoen er weer vol voor te gaan.

Ik wil via deze weg ook een ieder bedanken die ons als bestuur heeft bij gestaan om (vaak onzichtbaar) een heleboel geregeld te krijgen en, als voorzitter, wil ik daarbij de rest van het bestuur bedanken voor hun bijna dagelijkse inzet om deze crisis het hoofd te bieden. Dit te meer omdat dit allemaal vrijwilligers zijn die overdag een normale baan hebben. We hopen daarom dat er mensen zijn die ons en de andere vrijwilligers willen helpen in het nieuwe seizoen als vrijwilliger om te zorgen dat de dames en heren turn(st)ers het nog leuker kunnen hebben met turnen.

Maar vooral dank ik u! Zonder uw steun is er geen vereniging.

Onno Dooms Voorzitter V.G. Dynamiek

Onze partners
Onze "dikke" vrienden