Nieuwsbrief Juli

Corona-update

Via gemeente Vlaardingen (Team Sport) Alle binnen- en buitensporten zijn weer mogelijk. Waar mogelijk houdt iedereen anderhalve meter afstand, maar als dat onmogelijk is voor een normaal spelverloop mag tijdens het sporten de anderhalve meter tijdelijk worden losgelaten. De verenigingen zijn binnen het terrein verantwoordelijk voor het naleven van de 1,5 meter afstand. De gemeentelijke handhavers kunnen bij het constateren van een andere afstand nog steeds zowel de vereniging als degene die zich niet aan de 1,5 meter afstand houdt beboeten. Het is een tip om dit ook zoveel mogelijk binnen de vereniging kenbaar te maken. Buiten het sportpark is het de verantwoordelijkheid van een ieder zelf. De binnensportaccommodaties mogen weer open, ook de sportaccommodaties van de gemeente Vlaardingen. Op maandag 29 juni 2020 ontvangt u meer informatie over hoe we dat gaan organiseren.

Via NOC-NSF en de KNGU is het verantwoord sporten protocol goed doorgenomen en hebben we de meest relevante onderwerpen voor u en ons eruit gelicht en samengevat. Wilt u het volledige protocol lezen gebruik dan deze link: https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf-protocol-verantwoord-sporten-v6.pdf

In overleg met het Sportcentrum is er voor de leden die in de turnhal trainen nog een filmpje gemaakt. Kijk a.u.b. deze film, er komen zeer relevante afspraken voorbij. Doe dit voor je eerste training in de turnhal. Het is erg belangrijk dat iedereen zich aan deze afspraken houdt. Het filmpje is te vinden op onze website en op de social media.

Hieronder leest u het voorlopige protocol. Na maandag 29 juni kunnen er nog wijzigingen plaatsvinden. Dit komt omdat we dan pas de allerlaatste informatie van gemeente Vlaardingen krijgen.

Protocol voor het “binnen turnen”

Algemene regels:
• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;

• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;

• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;

• Houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten);

• Vermijd drukte;

• Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;

• Schud geen handen;

• Neem zelf water mee naar de training;

• Ga vlak voor vertrek nog even thuis naar de wc.

Voor de locaties:

• Nog steeds prefereren we om thuis om te kleden (gebruik van kleedkamers maken mag per 1 juli maar heeft niet onze voorkeur, maximaal 5 minuten voor de training aanwezig en na de training snel weer naar huis;

• Kom zoveel mogelijk alleen / breng uw kind zoveel mogelijk alleen;

• Verzamel buiten en ga met de trainster naar binnen, doe dit ook na afloop, blijf niet onnodig lang in een kleine ruimte binnen;

• Er wordt zoveel als mogelijk geventileerd;

• Als er looproutes geïnstrueerd of gemarkeerd zijn, dan houdt iedereen zich hieraan;

• Desinfecterende handgel en hygiëne doekjes (of schoonmaakmateriaal) zijn aanwezig.

Voor de trainsters en turnsters en turners:
• Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft geen 1,5 meter afstand te worden gehouden als het voor de sport noodzakelijk is. Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden;

• Trainsters mogen helpen, vangen, ed. bij oefeningen/ activiteiten waarbij dit nodig is. Daarbuiten respecteer je weer zoveel als mogelijk de 1,5 meter afstand;

• Trainsters dienen onderling ook zoveel als mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren

• Schreeuwen, gillen doen we sowieso niet maar wordt nu met klem afgeraden 😉

• Daarnaast wordt geadviseerd om de samenstelling zo vast mogelijk te houden. Train zo veel mogelijk in vaste groepen of met je vaste trainingspartner;

• Help de sporters om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;

• Trainsters mogen de turnsters en turners vragen stellen m.b.t. gezondheid. Als er kinderen zijn met verkoudheidsklachten kan de trainster beslissen om de ouder/verzorger op te bellen met het verzoek dat het kind wordt opgehaald.

• Trainsters zullen extra goed bijhouden wie er geweest zijn op welke training. Dit is belangrijk voor een goed bron- en contactonderzoek. De GGD wil tot 4 weken terug in de tijd een overzicht hebben dus bewaar je data goed!

Trainsters, turnsters en turners heel veel plezier en wat fijn dat jullie weer “binnen” met de mooiste sport van de wereld bezig kunnen zijn!

Lekkage Turnhal

Op woensdag 17 juni ontvingen wij bericht van het sportcentrum dat de lekkage in de turnhal nu hopelijk opgelost is. Hier zijn we erg blij mee. Het verzoek is wel mocht er toch nog sprake zijn van lekkage wilt u dit dan melden. Maak het liefst foto’s of een filmpje.

Nieuws van de Stichting Springdagen

Na uitgebreid overleg hebben wij besloten om ook dit jaar weer Springdagen te organiseren. Voor het organiseren hebben wij de volgende voorwaarden geformuleerd:

  • Veiligheid staat voorop.
  • – Elk onderdeel inclusief het vervoer moet onder de richtlijnen van het RIVM vallen.
  • – Bij het niet doorgaan door nieuwe corona maatregelen krijg iedereen zijn/haar geld terug.
  • – Wat daarnaast ook mee weegt is:

o Kinderen spelen een ondergeschikte rol in het verspreiden van het coronavirus.

o De sporthal en busmaatschappij willen ook meewerken aan veilige Springdagen voor iedereen.

o De verbouwing van een deel van de Sporthal is klaar voor de Springdagen, zodat er dan extra zaalruimte en kleedkamers beschikbaar zijn.

o De Springdagen zullen dit seizoen georganiseerd worden in de herfstvakantie van dinsdag 20 oktober t/m zaterdag 24 oktober 2020. De verwachting is dat de inschrijving op 25 juni start.

o Wij zijn hard bezig om in samenspraak met alle partijen het programma in elkaar te zetten. Dit programma is vergelijkbaar met andere jaren, maar kan op punten afwijken om te zorgen dat er aan alle regels voldaan wordt.

o De makkelijkste weg voor ons zou zijn om geen Springdagen te organiseren en ook voor u is de makkelijkste weg om niet te komen, maar voor ons is de belangrijkste reden dat heel veel kinderen ook al maanden te maken hebben met beperkende maatregelen en dat wij in deze tijd juist voor hen een superleuke dag willen organiseren.

Het bovenstaande bericht kregen we 2 weken geleden van de Stichting Springdagen. Wij sluiten ons hierbij aan. We laten de Stichting Springdagen weten dat we dit evenement zullen promoten binnen de vereniging en we melden ons aan voor deelname. Direct na de zomervakantie komen we hierop terug in de vorm van het uitdelen van inschrijfformulieren.

ALV

Elk jaar zijn we als vereniging verplicht een ALV te organiseren. Dit moet binnen 6 maanden na sluiting van het boekjaar (1 september 2019 – 31 augustus 2020). We streven de ALV te organiseren in september/ oktober 2020. Voorkeurslocatie is het gebouw van de Wijkvereniging Indische Buurt (Floreslaan 41). Later meer informatie.

Laatste training

In principe stoppen alle trainingen als de zomervakantie van start gaat. Let goed op de informatie die u via de trainsters gaat krijgen. Deze informatie is leidend. Tijdens de zomervakantie zullen er misschien 1 of meerdere clinics worden georganiseerd. Mocht dit gebeuren dan wordt u hierover geïnformeerd. Hou de site en onze social media in de gaten.

Tot slot

Het is goed mogelijk dat dit de laatste nieuwsbrief is van dit jaar. Wellicht ontvangt u nog een beknopte nieuwsbrief als gevolg van de coronacrisis of na onze laatste bestuursvergadering die op woensdag 15 juli gepland staat.

Het was een heel bijzonder jaar…een jaar dat nooit zal worden vergeten. We hopen heel erg dat 2020/2021 voorspoedig zal verlopen. Een jaar weer lekker trainen en het meedoen aan wedstrijden zoals we dat ooit gewend waren. Misschien nog met wat restricties of is dat dan het nieuwe normaal?? Gaan we elkaar ooit nog een hand geven om maar iets te noemen… De tijd zal het leren en we hopen dit samen met u mee te maken met veel turnpassie en plezier!

We danken onze trainsters, vrijwilligers voor hun betrokkenheid en inzet voor de vereniging. Zonder jullie is er geen (Vlaardingse Gymsport) Dynamiek. Onze doestelling was om dit jaar te “bouwen” aan de vereniging op verschillende fronten. Dit is maar heel beperkt gelukt, elke vereniging heeft door het uitbreken van het coronavirus geleden. Verbinden en bouwen gaan helaas niet samen met de genomen maatregelen horende bij deze pandemie. We hebben soms best moeilijke besluiten moeten nemen, bijvoorbeeld met betrekking tot het buitensporten/ trainen en o.a. het innen van de contributie. Je dient met veel belangen rekening te houden en op medewerking te hopen van derden. Dank jullie wel beste leden, ouders/ verzorgers voor jullie begrip en het meedenken.

Voor nu alvast een fijne en gezonde vakantie gewenst.

Groet

Het bestuur van V.G. Dynamiek

Onze partners
Onze "dikke" vrienden