Openstellen Zalen

Beste leden, ouders/verzorgers,

Zoals eerder gemeld volgt hier een update naar aanleiding van de noodverordening van de gemeente Vlaardingen. De gemeente heeft na uitvoerige controles op de ventilatiesystemen geoordeeld dat er een drietal gymzalen geopend kunnen worden: – Babberspolder – Erasmushal – Oosterstraat/Callenburghstraat De overige zalen zullen in de schoolvakantie worden aangepast zodat deze na de vakantie weer in gebruik genomen kunnen worden.

Wat houdt dat voor ons in?

Recreanten meisjes/jongens woensdag:

Dit betekent dat de lessen welke aan het Kruidenpad gegeven worden niet binnen kunnen opstarten. Wij hebben alle schema’s bekeken en intern overleg gevoerd, maar helaas kunnen de lessen voor de recreanten op de woensdag niet binnen in een andere locatie gehouden worden. Ook in de turnhal is er gekeken naar eventueel bijschakelen van de lessen. Echter heeft de wisseling van zoveel groepen in een kort tijdbestek een te grote impact op de regelgeving. We hebben wel de buitenlocatie van “De Kulk” bereid gevonden om daar de laatste 2 woensdagen de lessen te mogen geven.

Dames conditie 40+ en 50+:

Ook de damesgroepen die trainen aan de Thorbeckestraat en Kruidenpad kunnen nog niet opstarten. We zijn wel blij met het initiatief om stukken te lopen met deze groep in plaats van binnentraining.

Nijntje Beweegdiploma:

We hebben, door schuiven met schema’s van andere groepen, wat ruimte kunnen maken op de zaterdagochtend voor een laatste les dit seizoen. Hiervoor willen we alle kinderen van de woensdag en zaterdag uitnodigen om zaterdag 11 juli van 9:00 tot 10:30 in de turnhal aan de Zwanensingel te komen en een leuke afsluiting met elkaar te hebben. Er komt hier een uitnodiging voor en we willen dan verzoeken om per mail aan te geven of uw kind komt zodat de trainsters daar rekening mee kunnen houden.

Samengevat:

– De lessen van de recreanten aan het Kruidenpad zullen ook de laatste 2 weken buiten gehouden worden. (Dit gebeurd op locatie bij “De Kulk” hierover wordt een aparte brief gestuurd.)

– De lessen van Nijntje Beweegdiploma worden nieuwe seizoen pas weer opgestart, maar wel een leuke afsluiting op 11 juli in de turnhal van 9:00 tot 10:30.

We vragen veel van onze trainsters, vooral hoe creatief om te gaan met de geboden mogelijkheden, en wil ze dan ook bedanken voor hun inzet.

Namens het bestuur,

Onno Dooms Voorzitter V.G. Dynamiek

Onze partners
Onze "dikke" vrienden