Opstarten na de vakantie

Beste leden, ouders/verzorgers,
De vakantie loopt weer ten einde.
Een vakantieperiode van uitersten… Hittegolf… storm Francis… maar bovenal Corona…
Hierdoor is het voor velen een vakantieperiode geworden om niet meer te vergeten… thuisvakantie, na al zoveel thuisscholing… of terugkomen en gelijk in quarantaine moeten…
We hopen daarom dat het bij iedereen weer begint te kriebelen om aan de slag te gaan.
De lessen in de Turnhal aan de Zwanensingel en de Groene Draad in de Babberspolder gaan weer vanaf maandag 31 augustus van start volgens rooster.
Daarbij is de gemeente Vlaardingen is bijna klaar om alle gymzalen te voorzien van de juiste belijning, looproutes en aanpassen van de luchtbehandeling. Zodra deze groen licht geven, wat wij deze
aankomende week verwachten, gaan ook de lessen op het Kruidenpad en de Thorbeckestraat volgens bekend rooster weer beginnen vanaf 7 september.
Nu het aantal besmettingen stijgt moeten we er samen voor zorgen dat de afspraken, zoals onder andere afstand houden, niesen en hoesten in de elleboog, looproutes respecteren, thuisblijven bij klachten nageleefd worden.
Je mag best iemand aanspreken, maar doe dit altijd netjes en vriendelijk.
Ik wil jullie, ook namens de andere bestuursleden, alvast een prettig, blessurevrij en gezond seizoen toewensen.

Onno Dooms
Voorzitter V.G. Dynamiek

Onze partners
Onze "dikke" vrienden