Nieuws 1 maart

Beste ouders en leden,

Via deze brief willen wij u op de hoogte brengen van het laatste nieuws van onze vereniging.

I.v.m de lockdown zijn er geen binnen lessen tot 15 maart 2021. Wel mogen er vanaf 3 maart buitenlessen gegeven worden aan meer dan twee personen tot 26 jaar in teamverband. Wij zijn nu aan het kijken welke mogelijkheden er zijn om de lessen buiten te kunnen geven. Houd brieven en ook whatsapp groepen in de gaten . Daar worden het starten van buitenlessen ook op gezet.

Omdat er binnen geen les gegeven wordt is er besloten om de contributie van de maand maart 2021 niet te incasseren.

De verzette Algemene Leden Vergadering van oktober 2020. Wordt gehouden online in maart of april 2021. Wij zullen u hiervoor nog een uitnodiging sturen . Wil u hier aan deelnemen meld u zich aan. U krijgt dan een link gestuurd om bij de vergadering online aanwezig te zijn.

Zoals u waarschijnlijk in de Groot Vlaardingen heeft kunnen lezen, gaat de Turnhal verhuizen. Het bestuur wist hier niks van en gaat bij de verhuurder Stichting Vlaardingen Turnt en beweegt vragen stellen over deze verhuizing.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en teken met vriendelijke groet,

 Het bestuur V.G Dynamiek.

Onze partners
Onze "dikke" vrienden