Nieuwsbrief April

Beste leden, Beste ouders,

Het is al enige tijd geleden dat u, jij van ons een echte nieuwsbrief heeft ontvangen, onze excuses hiervoor. In deze nieuwsbrief neem ik je graag mee over waar wij nu staan als vereniging.

Even voorstellen:

Zoals u wellicht weet hebben er is het bestuur in oktober een aantal wissels plaats gevonden. Na het terugtreden van Lennart en Ilse zijn Leon en ik ingestapt om onze mooie vereniging te ondersteunen. We hadden ons graag voorgesteld tijdens de Algemene Leden Vergadering die helaas niet door kon gaan als gevolg van Corona. Om die reden willen we ons, hoewel erg laat, alsnog voorstellen.

Mijn naam is Raymond de Wit (41) en de vader van Anna (onderbouw 2/3). Ik ben getrouwd met Marianne en samen hebben we naast onze dochter ook een zoon, Bram. Dagelijks ben ik aan het werk als organisatie adviseur, waarbij ik voornamelijk overheidsorganisaties begeleid bij processen op het gebied van capaciteitsplanning, ofwel hoe kun je op basis van je organisatie doelen de hoeveelheid werk afstemmen op de hoeveelheid medewerkers. Momenteel ben ik samen met mijn team een aantal GGD-en aan het ondersteunen om op de teststraten en vaccinatie locaties de roosters in goede banen te leiden. Naast mijn werk speel ik graag trompet. Dit doe ik al sinds mijn jonge jaren bij verschillende verenigingen. Voor een van de verenigingen ben ik ook een aantal jaren bestuurslid geweest. Ik hoop om samen met u, met jou te werken aan een mooie gezonde vereniging.

Naast Raymond ben ik, Leon Kester, in oktober gestart als penningmeester voor de vereniging. De vorige penningmeester Ilse heeft netjes voor de overdracht gezorgd. Samen met Fiona hebben we twee kinderen waarvan onze dochter Robin al vijf jaar met veel plezier naar het turnen gaat. Ook zij zit in de onderbouw 2/3 groep. In het dagelijks leven werk ik voor VZG (Van Zomeren & Van der Graaf B.V.), een accountantskantoor gevestigd in Maassluis. We zijn werkzaam voor bedrijven in het midden- en kleinbedrijf en ondersteunen deze met alle financiële vraagstukken die ondernemers hebben. Ook ik hoop als penningmeester mijn bijdrage te kunnen leveren aan de turnsport in Vlaardingen.

Voorzitter gezocht

Zoals je eerder hebt kunnen lezen is onze vereniging na het terugtreden van Onno nog opzoek naar een voorzitter. Helaas moeten we melden dat zich nog geen geschikte kandidaat heeft aangemeld. Als bestuur begrijpen we maar al te goed wat er komt kijken bij het besturen van een vereniging en dat dit soms best wat tijd vergt naast de dagelijkse bezigheden. In de afgelopen periode hebben we als bestuur gemerkt dat dit betekent dat veel van de taken van de voorzitter nu bij ons komen te liggen. Om die reden willen we nogmaals een oproep doen.

Wij kunnen ons als bestuur voorstellen dat de functie van voorzitter je kan afschrikken. Om die reden willen we dan ook aangeven dat wanneer de rol van voorzitter niet bij u past, maar u wel vanuit het bestuur wilt meehelpen aan de groei en ontwikkeling van onze vereniging om u dan ook te melden. Met uw komst kunnen we de huidige taken van het bestuur beter verdelen. Dus heb je bijvoorbeeld veel ervaring met communicatie of heb je andere organisatorische talenten, dan komen wij graag in contact met jou.

Algemene Leden Vergadering (ALV)

Hierboven ga ik al aan dat we in 2020 geen ALV hebben gehouden als gevolg van Corona. Omdat we de inbreng van onze leden erg belangrijk vinden, willen we de ledenvergadering digitaal gaan houden Op dit moment zijn de voorbereidingen in volle gang zodra we de techniek en een datum hebben, stellen wij u hiervan op de hoogte.

Contributie April

Sinds de laatste lockdown mocht er niet gesport worden. We hebben toen laten weten dat we als vereniging wel contributie zouden incasseren, maar dat het u vrij stond deze te laten terug storten. Vele van u hebben de contributie laten doorlopen in deze periode, heel veel dank hiervoor. Ondanks dat lessen in deze periode niet mogelijk was. Om die reden hebben wij als bestuur besloten om niet alleen maart geen contributie te innen. En hoewel het sporten in vrijwel alle groepen is herstart, hebben we als bestuur besloten ook voor april geen contributie te innen. Dit is mede mogelijk doordat een deel van de kosten voor de accommodaties aan de vereniging is gecompenseerd.

Verhuizing Sportcentrum

Onlangs hebben wij u op de hoogte gesteld van het feit dat ook wij als bestuur waren verrast door het bericht in de media over de verhuizing van het sportcentrum.

Inmiddels hebben we uitvoerig contact gehad met het sportcentrum en kunnen we u melden dat ook wij mee kunnen verhuizen naar de nieuwe plek.

Graag willen wij alvast met u delen wat dit voor de vereniging zal betekenen.

De huidige status van de verhuizing van het sportcentrum is dat er een intentie is getekend door de eigenaar van het pand, de gemeente en de projectontwikkelaar.

Wat betekent dit precies. Het betekent dat men het eens is over de eerste plannen die gemaakt zijn voor de ontwikkeling van het gebied tussen de kerk van de Nazarener en de huidige positie van het sportcomplex.

De komende periode zal door de projectontwikkelaar samen met de eigenaar de plannen worden uitgewerkt over hoe het nieuwe sportcentrum er uit gaat komen te zien.

Ook is aangegeven dat het huidige centrum pas plaats zal maken voor sloop en bebouwing wanneer het nieuwe pand in gebruik is genomen.

De komst van het nieuwe sportcentrum brengt ook kansen met zich mee voor onze vereniging.

Vanuit het sportcentrum hebben we namelijk begrepen dat we de mogelijkheid hebben om onze wensen kenbaar te maken en mee te denken over de faciliteiten voor onze vereniging.

U zult begrijpen dat dit gehele proces tijd en kennis vereist vanuit onze vereniging, om die reden willen we als bestuur een werkgroep of werkgroepen gaan samenstellen die samen met het bestuur meedenken over de nieuwe turnhal.  Hoeveel tijd het precies zal kosten durven we op dit moment nog niet in te schatten en kan ook sterk verschillen per onderwerp, maar vele handen maken licht werk. De eerste onderwerpen die wij nu zien zijn onder andere: technische zaken, financiën, communicatie, fondsenwerving,…

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen en eventueel specifieke ervaring willen we de samenstelling van de groep of groepen verder vormgeven. Wilt u helpen of twijfelt u of uw inbreng kan helpen, neem dan contact op met Raymond de Wit op (06) 22 40 31 39 of via bestuurslid@vgdynamiek.nl

Mocht u na het lezen van deze nieuwsbrief vragen hebben of u wilt zich aanmelden voor het ondersteunen van het bestuur of willen meedenken over de nieuwe turnzaal, stuur dan een mail aan bestuur@vgdynamiek.nl.

Wij hopen dat we samen met u en jou verder mogen bouwen aan een mooie en sportieve toekomst voor onze vereniging.

Namens het bestuur,

Met vriendelijke groet,

Raymond de Wit

Onze partners
Onze "dikke" vrienden