Nieuws 29 November

Beste leden, ouders,

Afgelopen vrijdag, 26 november, heeft er weer een persconferentie plaatsgevonden over de bestrijding van COVID. Hieruit is gebleken dat de bestaande maatregel van kracht blijven en dat daarnaast aanvullende maatregelen van kracht worden.

Een van de maatregelen is dat vanaf zondagavond 28 november alle sport accommodaties moeten sluiten om 17:00. Dit betekent dat hierdoor bij diverse groepen beperkte of geen training gegeven kan worden. Om iedereen zoveel mogelijk hun normale aantal uren te kunnen laten trainen zullen we trainingen moeten verschuiven. Soms kan dat betekenen iets eerder starten en dus eerder klaar of soms uitwijken naar een ander moment of locatie. Door de trainers wordt nu samen met het bestuur gewerkt aan een (tijdelijke) indeling van de lessen. We hopen daar deze week snel duidelijkheid over te kunnen geven. Het kan dus zijn dat u door de trainer wordt benaderd met de vraag of een ander moment passend is.

Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met het bestuur of de trainer.

Hieronder treft u het volledige overzicht van maatregelen die voor onze vereniging gelden:

 –          De basis maatregelen worden gehanteerd

 –          Alle sportlocaties  zijn tussen 17:00 en 5:00 uur gesloten.

 –          Bij het betreden van een binnen locatie op een sportlocatie geldt dat een coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht is vanaf 18 jaar. Dit
geldt voor de volledige binnensport en ook voor kleedkamers, toiletten en kantines én de buitenterrassen van buitensportlocaties.

 –          De CTB-verplichting geldt niet voor sporters op buitenlocaties en ook niet voor personen op of in de sportaccommodatie
die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten. Dat laatste betreft o.a. onderhoud professionals, trainers/coaches (ook van de uit
clubs), vrijwilligers.

 –          In alle binnenruimtes van sportlocaties geldt een mondkapjesplicht en het houden van 1,5 meter afstand, behalve tijdens de
daadwerkelijk sportbeoefening. Dus wel bij overige verplaatsing in de sportschool, de gymzaal, in de kleedkamers, bij de hal/entree etc.

 –          Publiek bij trainingen en wedstrijden van professionele- en amateursport is niet toegestaan;

 –          Bij thuiswedstrijden, trainingen en lessen mogen ouders niet blijven kijken. Kinderen worden zoveel mogelijk omgekleed naar de sportlocatie gebracht. Indien, zoals bij
zwemles voor jonge kinderen, hulp met omkleden noodzakelijk is, geldt een CTB -verplichting voor de ouder/begeleider vanaf 18 jaar die helpt
met omkleden.

Sport (in de openbare ruimte)

     * Georganiseerd buiten sporten na 17.00 uur is toegestaan met maximaal 4 personen (exclusief instructeur) en op 1,5 meter afstand.

Met sportieve groet,

Raymond de Wit
Algemeen bestuurslid VG Dynamiek

Email: bestuurslid@vgdynamiek.nl

Onze partners
Onze "dikke" vrienden