Nieuwsbrief Juni 2022

Beste leden, ouders,

Het is bijna zomervakantie en het turnseizoen zit er bijna op. Gelukkig zijn alle coronaregels opgeheven en hebben wij nog wedstrijden en activiteiten dit jaar kunnen afwerken. De recreantenwedstrijd in De Lier en selectiewedstrijden zijn weer doorgegaan. Ook zijn de beweegdiploma’s uitgereikt aan de peuters en kleuters en is er Pieten gym geweest.

Meer informatie vind u in deze nieuwsbrief.

Update (nieuwe) Turnhal

In eerdere nieuwsbrieven hebben we u op de hoogte gebracht van de plannen die er waren binnen Sportcentrum Vlaardingen. Inmiddels is gebleken dat het sportcentrum niet zal gaan verhuizen. Dit betekent dat we als vereniging in de turnhal kunnen blijven. Omdat we merken dat op een aantal punten de hal niet helemaal meer aan de wensen van de vereniging voldoet zijn we aan het onderzoeken welke mogelijkheden er zijn. Zodra we een uitgebreider beeld hebben bij de mogelijkheden zullen we u natuurlijk op de hoogte rengen.

Schoonmaak Turnhal.

In het nieuwe seizoen willen wij graag dat de Turnhal schoon blijft. Daarom zullen wij een rooster gaan maken . Dit rooster is voor ouders bedoelt (waarvan kinderen les hebben in de Turnhal ) en de leden die ook gebruikt maken van de Turnhal.  Wij vragen u om op een bepaalde datum een uurtje te komen stofzuigen of andere schoonmaak werkzaamheden.  Wij hopen dat zo de turnhal schoon en netjes blijft.

Grote Club Actie.

Op zaterdag 24 september a.s start de Grote Club Actie.  Op deze dag mag je beginnen met het verkopen van de loten. Doet u allemaal weer mee om zoveel mogelijk loten te verkopen? Voor de kinderen zijn leuke prijsjes te winnen.

Opening seizoen feest 2022.

In September willen we het nieuwe turnseizoen starten met een feest in de Turnhal. Dit feest is voor alle ouders, leden en vrijwilligers van onze vereniging.

Wij zoeken ouders en leden die mee willen helpen met het feest en goed kunnen organiseren. U kunt zich hiervoor aanmelden via het mail account van het bestuur: bestuur@vgdynamiek.nl.

Onderlinge wedstrijd.

Wij willen dit jaar de onderlinge wedstrijd gaan organiseren.  Op dit moment zijn wij op zoek naar een geschikte locatie waar de wedstrijd gehouden kan worden. Zodra wij hier meer over weten zullen wij u daar over berichten.

Algemene ledenvergadering.

Deze vergadering zal in oktober gehouden worden bij de CWO voetbalvereniging.  U krijgt op tijd een uitnodiging om deze vergadering bij te wonen.

Nieuw materiaal.

De vereniging heeft onlangs een nieuwe Pegasus en een turn paddenstoel aangeschaft. De Pegasus is ter vervanging van een defect exemplaar. De turn paddenstoel is een uitbreiding en specifiek bedoeld voor de jongens.

Nieuw trainingsschema komend seizoen.

Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw trainingsschema voor komend seizoen. Zodra dit definitief is zullen we dit met u communiceren. De reden van een aanpassing in het schema is het doorschuiven van leden naar andere groepen in verband met de leeftijd en de samenstelling van onze trainersgroep.

Kijken bij een turnles.

Nu alle coronaregels weer voorbij zijn, bent u uiteraard weer van harte welkom om te komen kijken tijdens de trainingen. Neemt u gerust plaats aan de kant.
Volgend seizoen zullen we een aantal data prikken, waarbij het leuk zou zijn als u als ouder komt kijken. Uw kind kan dan laten zien wat hij / zij geleerd heeft.

Voorzitter gevraagd/Activiteiten commissie.

Het bestuur zoekt een voorzitter of een ouder/lid die bepaalde taken kan onderhouden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ondersteuning van het wedstrijdsecretariaat ( inschrijven van leden op wedstrijden) dit is een taak die periodiek terug komt, maar geen wekelijkse inspanning vraagt. Ook andere taken van deze orde kunnen worden opgepakt. In overleg met u zullen we bepalen welke taak of taken het beste bij u passen.

Naast ondersteuning binnen het bestuur zijn we ook op zoek naar enthousiaste ouders die de activiteiten commissie willen ondersteunen. Hierbij kunt u denken aan het organiseren van de onderlinge wedstrijden, Ouder-kind turnen, Turnkamp, seizoen openingen/sluitingen,… Er zijn dus verschillende activiteiten die op verschillende momenten in het jaar plaats vinden. Wilt u bij een of meer van deze activiteiten helpen met het organiseren, dan horen wij dat graag van u.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en wensen u een hele fijne zomervakantie toe.

Bestuur V.G Dynamiek.

Raymond de Wit

Diana Ringeling

Ludia van der Meer

Leon Kester

Onze partners
Onze "dikke" vrienden