Disclaimer

Algemeen

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Vlaardingse Gymsport Dynamiek, is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de in deze website aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Copyright

Vlaardingse Gymsport Dynamiek behoudt het recht, tenzij anders overeen gekomen met de inzender(s), ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst, als beeldmateriaal. Een bezoeker/ster van de site van Vlaardingse Gymsport Dynamiek mag geen beeldmateriaal van deze site en/of van Vlaardingse Gymsport Dynamiek openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming Vlaardingse Gymsport Dynamiek.

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site, is het mogelijk dat de informatie die wordt
gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Beweringen en
meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s, anders dan het gastenboek van deze site, zijn die van de webmaster en niet
(noodzakelijkerwijs) die van het Bestuur van Vlaardingse Gymsport Dynamiek.

Facebook of twitter

U heeft het volste recht om voor uw mening uit te komen, facebook of twitter niet gebruiken om ongewenste,
kwetsende en of racistische opmerkingen te plaatsen. Vlaardingse Gymsport Dynamiek biedt u de mogelijkheid om uw mening te vertolken, dit betekent echter niet dat Vlaardingse Gymsport Dynamiek per definitie uw mening steunt.
Vlaardingse Gymsport Dynamiek behoudt ten aller tijde het recht een discussie en/of gebruiker te blokkeren, stoppen of te wissen. Aangezien u immer in staat bent om deze disclaimer te lezen is deze disclaimer ook van toepassing wanneer u deze server via een zogenaamde ‘deep-link’ benadert, derhalve kunt u zich nooit beroepen op het ontbreken van kennis met betrekking tot deze disclaimer.

De beslissingsbevoegdheid in het verwijderen van berichten op facebook of twitter ligt bij de webmaster van Vlaardingse Gymsport Dynamiek.

Onze partners
Onze "dikke" vrienden