Algemene Ledenvergadering (Alv)

Na onderling overleg heeft het bestuur moeten besluiten om de Algemene Leden Vergadering te moeten uitstellen tot een nieuw nader te bepalen datum.

Onze partners
Onze "dikke" vrienden